donderdag 20 december 2007

Het MU-spel

Twintig of vijfentwintig jaar geleden kocht ik ‘Gödel, Escher, Bach: een eeuwige gouden band’ van Douglas R. Hofstadter. Ik kocht dat boek nadat ik een recensie gelezen had van Rudy Kousbroek. Ik ben in die dingen dus heel anders dan Karel van het Reve, die ongeveer zei: hoe langer een boek in de Top 10 staat, hoe vaster mijn voornemen wordt dat boek niet te kopen. Dat deed hij ook met de boeken van Solzjenitsyn, totdat hij ze wel moest lezen (Karel gaf Russisch aan de universiteit van Leiden) en toen moest hij wel toegeven dat het prachtige boeken waren.
Ik snapte van dat boek van Hofstadter, dat 900 pagina’s telt, ongeveer de helft. Uit die gesnapte helft haal ik het MU-spel, dat u ook thuis kunt spelen. Houdt u pen en kladblok klaar!
Het MU-spel wordt gespeeld met slechts drie letters: M, I en U.
U begint, heel simpel, met de ‘streng’ MI. Met de vier regels, die zo dadelijk komen, moet u proberen de streng MU te vormen.
Goed opletten, lezers. Dit is een wiskundig spelletje. U speelt het spel in uw eentje, het heeft geen zin om te smokkelen met een ietje of een utje of een emmetje. Ik weet nog hoe ik het boek terzijde legde en op mijn kladblok noteerde: MI→MU, dus!
De vier regels.

Regel I: als u over een streng beschikt waarvan de laatste letter een I is, kunt u een U aan het eind toevoegen.
Voorbeelden:
MI→MIU
UMMUI→UMMUIU

Regel II: Stel u heeft Mx. Dan mag u Mxx maken.
Voorbeelden:
MIU→MIUIU
MUM→MUMUM
MU→MUU
MI→MII

Regel III: Als III voorkomt in uw streng, mag u een nieuwe streng maken met U in plaats van III.
Voorbeelden:
UMIIIMU→UMUMU
MIIII→MIU (of MUI)
MIII→MU
Van IIMII kunt u met deze regel niets maken: de I’s staan niet achter elkaar.

Regel IV: Als UU optreedt in uw streng, mag u ze wegstrepen.
Voorbeelden:
UUU→U
MUUUIII→MUIII

Dat is alles. Veel plezier om van het eenvoudige MI tot het even eenvoudige MU te komen!

Geen opmerkingen: