donderdag 13 december 2007

9-14

Ik wil alleen maar even aangeven, mevrouw, dat ik. O, die meneer wil ook wat zeggen. Gaat uw gang, meneer. Hoera. U breekt in in een conversatie, o daar breekt u helemaal niet in in. Wel, gaat uw gang. Wat u te zeggen had was niet zo. Was niet zo belangrijk. Het is fijn dat we weer bij het oorspronkelijke onderwerp. Pardon? U, mevrouw? U steekt uw hand op. Dus zegt u het maar. Wát? Duidelijker spreken, mevrouw. U vindt dat hier op een vooringenomen wijze wordt gediscussieerd over. Over wat? Over het onderwerp. Tja. Het ónderwerp dat ik wilde behandelen was niet zozeer de pedofilie van Mohammed, maar de pedofilie van Jezus Christus! Jezus Christus heeft zich dan wel niet aan een klein meisje van 9 jaar oud vergrepen, maar. Er zijn protesten. Vanwaar? Meneer, u bent mohammedaan. U zegt dat de leeftijd 14 jaar was. Wilt u zich alstublieft even rustig houden? Goed zo. Ik was nog niet toe aan een behandeling van de koran, dank u.

Geen opmerkingen: