vrijdag 29 februari 2008

Heilige

Hilarius was de 46ste paus van de rooms-katholieke Kerk en de opvolger van de zeer populaire en actieve paus Leo I. Het was voor Hilarius geen gemakkelijke taak diens populariteit te evenaren. Hij had echter in de voorgaande jaren intensief samengewerkt met Leo I en stelde zich ten doel om zijn pausschap vorm te geven naar het voorbeeld van zijn mentor Leo I.
Tijdens zijn pontificaat richtte Hilarius zich met name op het verbreiden van de doctrine van de Pauselijke Suprematie, het primaat van Rome. Daarom mengde hij zich in menig theologisch dispuut, onder andere in Frankrijk en Spanje, waar onderlinge geschillen tussen bisschoppen speelden.
Hij schreef brieven waarin hij deze doctrine benadrukte aan de kerkelijke leiders in het Oosten. Ook streed hij – waar hij die ook maar tegenkwam - tegen ketterijen tegen de door hem bewaakte doctrine van de pauselijke suprematie. Al met al was, ondanks zijn inspanningen, zijn regeerperiode er een met weinig indrukwekkende gebeurtenissen.
Hilarius stierf op 29 februari 468. Dat is ook zijn naamdag, want hij werd heilig verklaard. Als het geen schrikkeljaar is, dan wordt zijn naamdag op 28 februari gevierd.

4 opmerkingen:

Anoniem zei

Amazon launched two new Kindle e-readers priced at $139 and $189 late Wednesday, with the cheaper version a Wi-Fi-only e-reader and $10 less than the Wi-Fi-only Nook.
[url=http://www.computerworld.com/s/article/9179853/Amazon_launches_two_new_Kindles_one_with_Wi_Fi_only]ComputerWorld[/url]
http://www.computerworld.com/
555

Anoniem zei

Interesting for me//
/

Anoniem zei

Interesting for)) ff

Anoniem zei

kiev escort girls ))