donderdag 21 februari 2008

Het opbergen van uw spullen

Het kan geen kwaad u eens te vertellen hoe men zijn spullen opbergt op een veilige plaats. Er komen te veel ongelukjes voor, die gemakkelijk te voorkomen zouden zijn geweest, als u deed zoals ik het u zal zeggen. In deze verhandeling ga ik uit van een normale persoonlijke en huiselijke situatie, die natuurlijk bij ieder zijn aparte karakteristieken kent.

THUISSITUATIE
TV-gids. Deze wordt vaak verloren gewaand, speciaal in de uren tussen 19.30 en 22.30 uur (weinig lamplicht) en men vermoedt dat ‘de kinderen’ daar een aandeel in hebben. Het antwoord op de vraag waar de tv-gids moet liggen, is te vinden in uw rechts- of linkshandigheid. Bent u rechtshandig, zoekt u dan ietsje rechts van de lijn tussen uw tv-scherm en uw oog. Bent u linkshandig, enzovoorts.
USB stick. Voor deze en dergelijke handige apparaatjes raad ik een, op een VASTE PLEK (bijvoorbeeld op een dressoir gelegen) plaats aan van een handige-dingen-doosje.
Huis- en autosleutels. Een precair probleem, want wie is ze niet eens kwijt geraakt? Het antwoord op die vraag luidt: ik. Ik heb een speciaal plekje, rechts naast mijn computerscherm, waar ook de vitale papieren liggen. Daarop ligt mijn sleutelbos.
Huishoudschaar. Ook dit voorwerp raakt men soms kwijt. Mijn oplossing: koop een tweede huishoudschaar, dat ten eerste. Ik heb mijn oude huishoudschaar links van mijn computerscherm liggen, en mijn nieuwe ligt in de keuken, ik weet niet zo gauw waar. Maar ik heb altijd een schaar bij handen.
Ballpoints, Pritt en postzegels. Deze zaken doet men in een doosje, samen met de punaises, paperclips enzovoorts, en dat doosje plaatst men rechts (als men rechtshandig is) van het computerscherm, of links van het scherm, als men linkshandig is.
Luciferdoosjes. Voor dit probleem heb ik nog geen definitieve oplossing gevonden, vooral omdat de lucifers op een te hoge plaats voor de kinderhand moeten liggen, en tegelijkertijd op een plaats waar men de afgebrande lucifers gemakkelijk kan deponeren. Aan dit probleem wordt nog gewerkt.

PERSOONLIJKE SITUATIE
De thuissituatie was nog het gemakkelijkst. Voor de persoonlijke situatie moet men zich inspannen. U moet in elk geval een broek en een jas(je) gaan dragen, met in beide kledingstukken forse kledingzakken. Gaf ik u eerder duidelijke adviezen, hier moet ik volstaan met tips die mij zeer goed zijn bevallen.
Geld. Gebruik geen portemonnee (portefeuilles zijn ook niet nodig)! Gooi het munt- en papiergeld in uw rechter jaszak. Een portemonnee als omhulsel is weer een ding dat men vergeet mee te nemen.
Sleutels. In uw linker jaszak.
USB-stick en verdere parafernalia. Allemaal verdelen over uw linker- en rechter broekzak.
Aansteker. Die hoort natuurlijk bij uw pakje sigaretten of shag.

Ik hoop dat u hier iets mee opgestoken hebt.

Geen opmerkingen: