maandag 18 februari 2008

Heilige

Fra Angelico (voor 1395-1455) werd geboren als Guido di Pietro in de omgeving van Florence, mogelijk te Fiesole. In 1404 trad hij in bij de Dominicanen. Hij verbleef als novice in Cortona. Als kloosterling kreeg hij de naam Fra Giovanni da Fiesole. Van 1418 tot 1436 verbleef hij te Fiesole. In 1450 werd hij voor twee jaar prior van de Dominicanen in Florence.
Er is weinig over zijn schilderscarrière bekend, maar gelukkig bezitten we nog zijn fresco's en schilderijen die hij maakte in Florence en Rome. In het San Marco-klooster maakte hij in elke cel een fresco. Deze fresco's vormen de grootste bewaard gebleven beeldcyclus van een middeleeuwse orde. Ook maakte hij er het schilderij voor het hoogaltaar.
Fra Angelico was een van de eersten die de vernieuwingen die de eerste Renaissanceschilder, Masaccio, doorvoerde, begreep en toepaste. Hij behoort tot de tweede generatie van Renaissanceschilders te Florence. Toch blijft zijn werk nog een middeleeuwse geest uitstralen.
Voor hij begon met schilderen ging hij eerst in gebed, hij was er van overtuigd dat hij hierdoor onder onmiddellijke inspiratie van God zijn werken kon maken. Volgens zijn biografie in Giorgio Vasari's Levens was Fra Angelico een bijzonder bescheiden man, die geen persoonlijke trots haalde uit zijn kunst, maar deze slechts zag als een manier om God te eren.
Hij werd in 1982 zalig verklaard door Paus Johannes Paulus II. Zijn feestdag is 18 februari.

Geen opmerkingen: