zondag 17 februari 2008

Verhoor

- U bent?
Pardon, meneer?
- Wie u bent. Namen en geboortedata.
O ja. Ben Hoogeboom, 24 september 1953.
- Dat zal ik even noteren. Goed zo! Nu komen we op het probleem waarvoor u ons gesteld heeft. Het probleem van het correctiewerk. Begrepen?
O ja. Zeker.
- Het correctiewerk MOET namelijk in twee delen geschieden. Eerst de correctie van de normale fouten die een zetter gemaakt heeft. En ten tweede de transcriptie van de Russische namen. Dus als er Tsjechow geschreven is, moet er Tsjechov met een v komen te staan. Begrepen, heer Hoogeboom?
O, zeker! Maar waarom kan dat niet in enen?
- Dat kan niet in enen, omdat het in tweeën gaat. Regels van de blablabla (hier volgt enig onzeker gebabbel), enzovoorts. Dus u bemoeit zich niet met die letters!
Ook niet als in een artikel...
- Nee, meneer Hoogeboom! Dan ook niet.
All right. Maar ik zal toch maar aangeven hoe de tekst uiteindelijk moet luiden.

Geen opmerkingen: