donderdag 21 februari 2008

Heilige

De heilige Petrus Damiani OSB (1007, Ravenna - Faenza, 22/23 februari 1072) was een Italiaans kerkhervormer en theoloog.
Hij trad in 1035 in de abdij van de benedictijnen te Fonte Avellana. Daar bekleedde hij vanaf 1043 de functie van prior. In 1057 werd hij kardinaal-bisschop van Ostia en handelde op die manier ook dikwijls namens de Curie. Zo heeft hij als afgezant van de paus rond 1063 het klooster van Cluny bezocht. Daarbij vond hij dat de regels te streng en te strikt waren. De openlijke ruimtes vond hij daar wel waardig door hun eenvoud en ernst, wat op zijn minst opvallend is, omdat Cluny er juist om bekend staat zoveel pracht en praal te hebben vertoond.
Damiani was een onvermoeibaar bestrijder van kerkelijke misstanden, zoals simonie en het concubinaat van priesters.
Petrus Damiani liet vele brieven, traktaten, preken, zeven heiligenlevens en 240 hymnes en gedichten na.
Zijn bekendste werk is De Divina omnipotentia, een lange brief waarin hij ingaat op de vraag of God de maagdelijkheid van een vrouw kan herstellen en of Hij het verleden kan veranderen. Damiani neemt hierin een radicale positie in, waarin hij Gods macht benadrukt.
Petrus Damiani werd in 1828 door Paus Leo XII tot kerkleraar verheven. Zijn feestdag is op 21 februari.

Geen opmerkingen: