zaterdag 26 januari 2008

Jihad

Op 30 maart 2005 vroeg een lezer aan Hizb ut-Tahrir:
‘Wat betekent jihad, zijn we verplicht om te vechten?’
Men gaf het volgende antwoord, en het is goed dat eens zorgvuldig te lezen.

Beste lezer, Uw vraag is heel algemeen. Het heeft een uitgebreid antwoord nodig om het oordeel hierover nauwkeurig en goed te kunnen begrijpen. Wij gaan uw vraag aan de hand van de volgende punten beantwoorden:
1. Definitie van jihad
Letterlijk betekent het woord jihad "je uiterste best doen, met volledige inzet om een doel te realiseren". Het betekent ook geduld hebben in moelijkheden, zowel tijdens oorlog als moeilijkheden in jezelf. Dus geduld hebben voor de ernst van de oorlog en het geduld hebben voor het realiseren van je wensen.
Volgens de terminologie van Islam betekent jihad je volledig inzetten voor het gevecht in de naam van Allah; hetzij direct door fysiek deel te nemen aan het vechten, hetzij indirect door middel van het verlenen van financiele steun, of door oproepen tot deelname, et cetera.
2. De realiteit van jihad
Volgens de geleerden betekent jihad "vechten". Islam heeft de term jihad voor vechten gebruikt vanwege de moeite die men ervoor moet doen en het geduld dat men ervoor moet opbrengen, maar ieder volk kent in de eigen taal een term met een letterlijke betekenis gelijk aan jihad, oftewel vechten. Dus alhoewel de term jihad specifiek is voor Islam, is het concept vechten algemeen voor de mensheid. De kruisvaarders, bijvoorbeeld, gebruikten de term "heilige oorlog" toen zij tegen de moslims vochten.
3. Soorten van jihad
De realiteit van vechten is dat het offensief alswel defensief kan zijn. Dit betekent dat de Islamitische Staat door middel van jihad zelf met oorlog kan beginnen, om daarmee een land te veroveren of om een van haar belangen te realiseren, maar ze kan de jihad ook defensief inzetten om bijvoorbeeld een agressor te weren of om de staat te verdedigen.
Ook dit is niet specifiek voor Islam. De westerse wereld, bijvoorbeeld, heeft de oorlog in Irak zelfverklaard uitgeroepen als onderdeel van de verspreiding van democratie, en heeft door heel haar geschiedenis oorlog benut om haar vitale belangen te beschermen. Dit was in de afgelopen eeuwen heel duidelijk, zoals toen Nederland door middel van oorlog Indonesie tot kolonie maakte en haar in 1945 - 1948 door middel van oorlog als kolonie probeerde te behouden. Engeland deed hetzelfde in Egypte, India, Pakistan en Bangladesh, en Frankrijk door heel Noord-Afrika. Tegen het einde van de twintigste eeuw, echter, was deze manier van koloniseren een schande geworden, daarom komt vandaag de dag kolonisatie in de vorm van culturele kolonisatie. Nog steeds echter is oorlog voor regeringen een instrument in hun handen; denk ook bijvoorbeeld aan Haïti waar de Verenigde Staten haar inzette om haar economische belangen te beschermen.
Na de gebeurtenissen van september 2001 is de oude vorm van kolonisatie teruggekeerd, maar deze keer onder het mom van terrorisme bestrijding en het verspreiden van vrijheid. Voorbeelden hiervan zijn de kolonisatie van Afghanistan en Irak.
4. Het oordeel over jihad
Volgens de geleerden is jihad algemeen een "fard qifaya" (verplichting op de groep), en kan het soms "fard ain" (verplichting op het individu) zijn. Het bewijs hiervoor is:
"aan jullie is voorgeschreven te strijden, hoezeer het jullie het ook tegenstaat." (zie de vertaling van de betekenissen van de Koran, soerah Al Bakara, 216)
Jihad is "fard ain", betekenend dat elke moslim die in staat is om een wapen te dragen verplicht is te vechten, als een agressor een islamitisch land aanvalt om het te bezetten, de rijkdommen te roven of de eer van de mensen in het land te schenden.
Maar, jihad is niet altijd verplicht of toegestaan, en is soms zelfs haraam. Hier volgen een paar voorbeelden van situaties waarin het haraam is:
- De geleerden kwamen overeen dat het haraam is om deel te nemen aan een jihad die niet "fard ain" is, indien de ouders of een van de ouders geen toestemming geeft.
- Deelnemen aan een jihad die niet "fard ain" is, is ook haraam indien iemand een schuld heeft en niets achterlaat om die schuld af te betalen, of als de schuldeiser hem geen toestemming geeft.
- Het is voor de moslim verboden om tegen de niet-moslims te vechten met wie bescherming of een pact is overeengekomen.
- Het is verboden te vechten tegen degenen aan wie Islam niet op de correcte en duidelijke manier is verkondigd.
5. Is het verplicht te vechten
Bij het tweede deel van de vraag, "zijn we verplicht om te vechten", ontbreken verschillende details noodzakelijk om tot een juist antwoord te kunnen komen. Zo bijvoorbeeld, wie is de persoon die de vraag stelt? Is hij iemand die in een westers land woont waar hij bescherming geniet, of is hij een westerse moslim (bekeerling)? Waar zou het gevecht plaats moeten vinden? Wordt met de vraag bedoelt het vechten in westerse landen, of in bezette islamitische landen?
Deze details zijn van belang om te weten wil men een nauwkeurig oordeel geven. Had de vraagsteller deze details maar gegeven. Wij bieden in afwezigheid van deze details, derhalve, het volgende antwoord:
- Het is zowel voor diegene die in het westen woont en daar wordt beschermt, als voor een westerse moslim die in zijn eigen land woont, verboden om de niet-moslims waar hij mee samenleeft te verraden, te bedriegen, hun bloed te vergieten, hun bezittingen of eer te schenden, of wat voor een schade dan ook te berokkenen.
- Het is voor de moslims in de islamitische landen toegestaan om hun grond en land te verdedigen, en om tegen een koloniale agressor en bezetter te vechten.
Op dit punt aangekomen, willen wij ook iets mededelen. Terwijl de ideeën over de jihad in Islam worden aangevallen, gaan de Verenigde Staten en andere westerse landen door met het ontwikkelen van massavernietigingswapens en het bezetten van islamitische landen. Op het moment dat de Koran wordt aangevallen omdat ze verzen bevat over strijd, zingen de Fransen enthousiast "La Marseillaise". Hiermee roepen ook zij op tot het gevecht, en wensen zeven keer dat onrein bloed vloeit op hun velden:
Aux armes citoyens!Formez vos bataillons!Marchons, marchonsQu'un sang impur Abreuve nos sillons!
Men dient te begrijpen dat bijvoorbeeld het non-proliferatie verdrag, waaronder landen die geen nucleaire wapens hebben deze ook niet mogen ontwikkelen, in het teken staan van behoud van het machtsoverwicht van de dominante landen in de wereld. In feiten wil men de moslims ontwapenen, zo mogelijk makend dat hun landen en volkeren aan kunnen worden onderworpen. Zelfs strijden om een land te bevrijden wordt door het westen beschouwd als terrorisme: het vechten van de moslims tegen de Russen in Tjetsjenië is terreur, het vechten van de moslims tegen de Amerikanen in Afghanistan is terreur, en het vechten van de moslims tegen de Amerikanen en Engelsen in Irak is terreur.
Het vechten van de moslims tegen de zionisten in Palestina is terreur.
Het vechten van de moslims tegen de hindoes in Kasjmir is terreur.
Et cetera...
Wat rest de moslims dat door het westen niet als terreur zal worden beschouwd? Dat is het vechten onderling.
Wij hopen u een duidelijk en nuttig antwoord te hebben gegeven.
Redactie Expliciet.

(U vindt dit en dergelijke dingen op deze site.)

1 opmerking:

babusaul zei

I don’t bookmark sites but i will bookmark this! LOL!

online pharmacy