donderdag 10 januari 2008

Heilige

De Heilige Leonie Aviat (Sézanne, 16 september 1844 - Perugia, 10 januari 1914) legde op 11 april 1866 haar gelofte af en ontving de naam Françoise de Sales. Zij stichtte de congregatie van de Zusters Oblaten van de H.Franciscus de Sales, om hulp te bieden aan de jonge vrouwen uit de stedelijke arbeidersklasse. De congregatie was georganiseerd volgens de regel van de H. Franciscus van Sales. In 1872 werd zuster Françoise de eerste religieuze overste van de congregatie. Na de verbanning van de kloosterordes uit Frankrijk, startte zij de congregatie weer op vanuit Perugia.
Op 25 november 2001 werd zij heilig verklaard. Haar feestdag is op 10 januari.
Tot zover: dank u, Wikipedia. De vraag is natuurlijk: waarom werd ze heilig verklaard. Het antwoord op die vraag valt in drie delen uiteen:
1. ze had natuurlijk een congregatie opgericht;
2. ze had een 14-jarig Philippijns meisje van haar ruggegraatverlamming genezen;
3. de vorige paus had er grote aardigheid in. Maar diezelfde paus geloofde in wel meer onzin. Zie hiervoor onder meer het hoofdstuk ‘Mirakels II’ in Rudy Kousbroeks Hoger honing.

Geen opmerkingen: