woensdag 2 april 2008

Heilige

Nikolaas (Mykolay) Charnetskyi (Semakivtsi, 18 december 1884 - L'viv, 2 april 1959) was een Oekraïens martelaar.

Mykolay was de oudste van een vrome boerenfamilie. In 1903 ging hij naar Rome om filosofie te studeren en in 1909 werd hij tot priester gewijd in de Grieks-katholieke Kerk. In 1910 werd hij pmrofessor filosofie en dogmatische theologie iaan het seminarie van Stanislaviv. In 1919 trad hij in in het noviciaat van de redemptoristen in Zboiska, nabij L'viv.

In 1926 stichtten de redemptoristen van de ordeprovincie L'viv een missiehuis in Kovel. Na de opening van het klooster en de kerk won pater Charnetski de achting van de bevolking en zelfs van de orthodoxe geestelijken. Hij zette zich in om de oostelijke liturgie zuiver te bewaren. Paus Pius XI benoemde hem tot titulair bisschop van Lebed en tot apostolisch visitator van de Oekraïense katholieken in Wolhynië en Pidliashsha.

Als eerste Oekraïens bisschop uit de congregatie der redemptoristen werd Mykolay Charnetskyi van in het begin een schietschijf. Tijdens de Sovjetbezetting van het Westen van Oekraïene in 1939 werden de redemptoristen er toe gedwongen om Wolhynië te verlaten., Bisdchop Charnetskyi trok zich vervolgens terug in het klooster der redemptoristen in L'viv om moraaltheologie te onderwijzen. Na de intocht der Duitse troepen in 1941, doceerde hij filosofie, psychologie en moraaltheologie aan de theologische academie. Nadat de sovjettroepen in 1944 Galicië heroverd hadden, werd hij in april 1945 gearresteerd, gevangen genomen en meermaals mishandeld. Vervolgens wordt hij Kiev gebracht en veroordeeeld tot 10 jaar gevangenis omdat hij als agent van het Vaticaan gewerkt had. In zijn periode van gevangenschap onderging Charnetskyi samen 600 uur foltering en verhoor. Hij zat op 30 verschillende plaatsen vast, o.m. in Siberië. In 1956 verslechterde zijn gezondheidstoestand zodanig dat de artsen niet meer op zijn overleven rekenden. Hij werd vrijgelaten en naar het ziekenhuis van L'viv gebracht. Hij herstelde echter en betrok een woning samen met de redemptoristenbroeder Klymentiy een woning, voerde zijn apostolaat verder als plaatsvervanger van de bisschop van de Grieks-katholieken Kerk van Oekraïene en bracht zijn tijd door met lezen en bidden, dikwijls in extase verzonken. Hij ondersteunde zijn medebroeders, begeleidde kandidaat-priesters en wijdde meer dan 10 van hen tot priester.

Allen die Mykolay Charnetskyi hebben gekend, getuigen over zijn heilige levenswijze. Van verre bezoeken zieken zijn graf voor genezing. Hij werd in 2001 zalig verklaard als martelaar door paus Johannes Paulus II. Zijn gedenkdag is op 2 april.

Geen opmerkingen: