dinsdag 1 april 2008

Heilige

De heilige Hugo van Grenoble (nabij Valence, 1053 - Grenoble, 1 april 1132) werd in 1078 kanunnik in Valence en in 1080 bisschop van Grenoble. Overtuigd van zijn eigen onkunde, trok hij zich terug en werd hij benedictijner monnik in Chaise-Dieu, maar paus Gregorius VII beval hem weer zijn functie in Grenoble op te nemen. Het was Hugo die land gaf aan de H. Bruno van Keulen om er zijn abdij van Chartreuse te bouwen, de eerste abdij van de kartuizers.

Hugo van Grenoble was een oom van de heilige Hugo van Bonnevaux.

In 1134, slechts twee jaar na zijn dood, werd hij door paus Innocentius II heilig verklaard. Zijn feestdag is op 1 april. Hij is de patroonheilige van Grenoble en wordt aanroepen tegen hoofdpijn.

Geen opmerkingen: